Sa barkada, eye to eye lang, gets na agad.

via: beben-eleben


Kahit may sayad sa utak yung mga kaibigan ko, mahal na mahal ko sila.

via: beben-eleben


The best part about being a procrastinator is that you always have something to do tomorrow.

via: beben-elebencommittedtostay:

I’m so glad I found you, I’m not gonna lose you
Whatever it takes, I will stay here with you
Take it to the good times, see it through the bad times
Whatever it takes is what I’m gonna do

via: committedtostay


Kung napipikon ka na sa mga pinagsasabi ko, bakit di mo subukang takpan ang bibig ko gamit ng bibig mo?!

beben-eleben:

Promise! Tatahimik ako!

via: beben-eleben


Pahalagahan mo habang nasa iyo pa.

via: beben-eleben
「 ۵ 」